Ansökan

Allmän information om behörighet att ansöka om forskningsanslag respektive bidrag kan du läsa om under ”Hjälporganisationer” och ”Forskningsanslag”. Under ”Rapporter” hittar du information om rapportering av beviljade medel.

Ansökan görs elektroniskt. Innan du påbörjar din ansökan genom att klicka på länken nedan är det viktigt att du läst anvisningarna för hur du fyller i formuläret. Vi rekommenderar att du skriver ut och har dem tillgängliga när du fyller i ansökan.

Observera att anvisningarna skall följas. Ofullständigt ifylld ansökan lämnas utan avseende.

Ansökan skall inlämnas elektroniskt senast den 15 september kl 23:59.

Skriftligt besked om styrelsens beslut lämnas till samtliga sökanden den 15 januari påföljande år. Enligt stadgarnas lydelse får besked ej lämnas före nämnda dag.