Historik

Magn. Bergvalls Stiftelse bildades enligt föreskrifter i Magnus Bergvalls testamente av den 19 februari 1947.

Donatorn Magnus Bergvall var folkskolläraren och bokförläggaren, som donerade sin kvarlåtenskap till det som låg honom särskilt varmt om hjärtat, nämligen den vetenskapliga forskningen.

Magnus Bergvall föddes i Hammarby församling i Uppland den 15 januari 1868 och avlade folkskollärarexamen 1888. År 1900 startade han försäljning av skolmaterial och skolböcker och 1908 tog Magnus Bergvall avsked från sin lärartjänst för att helt ägna sig åt affärsverksamhet. År 1918 bildades läromedelsförlaget AB Magn. Bergvall, där Magnus Bergvall var VD till sin död den 11 maj 1947.

Enligt stiftelselagen är Magn. Bergvalls stiftelse en stiftelse med anknuten förvaltning. Förvaltare för stiftelsen är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).