Rapporter

I de fall anslag erhållits från stiftelsen för samma projekt som det nu sökta, de senaste tre åren, ska en kortfattad redogörelse lämnas in.

Rapporter som avser ansökningar 2013 och tidigare skickas in fysiskt till adress nedan. Rapportering av ansökningar fr.o.m 2014 och framåt sker elektroniskt via ”Min sida”. Läs mer om ”Min sida” i anvisningarna, som du hittar längst ner under ”Ansökan”.

Magnus Bergvalls Stiftelse
c/o SEB Private Banking, Stiftelser
ST S3
106 40 Stockholm